Forside  »  Moderne Produksjon  »  Prosess  »  Korrekt håndtering av kasserte...

Korrekt håndtering av kasserte isolerglassruter gir store reduksjoner i PCB-utslipp

Ruteretur-w

Norsk Byggtjeneste AS og Ruteretur AS har i et nytt samarbeid lagt til rette for at alle produsenter og importører av isolerglass, kan nå ut med informasjon til sine kunder vedrørende håndtering av kasserte PCB-holdige isolerglassruter.

Gjennom Norsk Byggevarebase (NOBB) kan leverandører som er medlem i Ruteretur AS kommunisere til sine kunder at de deltar i returordningen. Medlemmene vil da kunne ivareta sine lovpålagte miljøforpliktelser som ordningen krever, jfr. avfallsforskriftens kapittel 14.

 

Farlig avfall

PCB er en av verdens farligste miljøgifter. Isolerglassruter med PCB-holdig forseglingslim defineres derfor som farlig avfall. PCB er skadelig for mennesker og dyr, og det kan føre til fosterskader, skader på hud, lever og nervesystem, nedsatt forplantningsevne samt at det kan være kreftfremkallende. PCB har vært forbudt i Norge siden 1980, men det finnes fortsatt i produkter som ble produsert og importert før 1980 (herunder isolerglassruter).

Byggesektoren er en av bransjene som belaster miljøet aller mest. Bransjen bruker mye ressurser, energi og kjemikalier, som skaper mye avfall.

– Det er ikke lett for entreprenører å vite om byggevareleverandører tilfredsstiller offentlige miljøkrav. Med dette samarbeidet, blir det nå mye enklere å finne ut hvilke aktører som oppfyller kravet om lovpålagt deltakelse i returordningen for isolerglassruter, sier daglig leder Lise Kolberg i Ruteretur AS.

 

Oppdatert og pålitelig informasjon

Byggtjeneste eier og forvalter Norsk Byggevarebase (NOBB). NOBB inneholder kvalitetssikret produktdata og informasjon fra mer enn 730 leverandører og 900.000 unike produkter. Databasen brukes av mer enn 1600 bedrifter og tusenvis av brukere. Noen av bruksområdene er: Logistikkinformasjon – fysiske mål, vekt, volum, emballasje, markedsinformasjon, produktbilder og produktdokumentasjon.

– Å holde informasjonen oppdatert er krevende, varer byttes ut og erstattes kontinuerlig. NOBB oppdateres daglig, og sørger for at brukerne alltid har tilgang til korrekt informasjon til enhver tid. Denne kvalitetssikringen gjør NOBB til et unikt verktøy for både leverandører og innkjøpere, sier Ole Gunnar Honningsøy, avd.leder i Byggtjeneste.

Ruteretur AS er i dag det eneste godkjente retursystemet hvor norske produsenter og importører kan delta for å ivareta sine lovpålagte forpliktelser.

Ruteretur AS er bransjens eget retursystem for kasserte PCB-holdige isolerglassruter og sørger for en landsdekkende og kostnadseffektiv returordning for PCB-holdige isolerglassruter. Retursystemet finansieres av Rutereturs deltakere gjennom et vederlag pr. produsert/importert isolerglassrute.

For mer informasjon: Ole Gunnar Honningsøy, e-post: ogh@byggtjeneste.no og Lise Kolberg, e-post: likg@cowi.no