Forside  »  Moderne Produksjon  »  Nyheter  »  Trygghet skal være enkelt og lønnsomt

Trygghet skal være enkelt og lønnsomt

Skydda_w

– Når HMS blir for komplisert, går det utover det som egentlig er formålet: å gi de ansatte en trygg og trivelig arbeidsplass, sier Vegard Aune, sjef i Skydda Norge – Nordens ledende leverandør av verneutstyr og HMS-løsninger.

– Min oppfating er at det finnes en rekke bedrifter som har skapt seg kunstige krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette skaper unødvendig misnøye, irritasjon og kostnader. Trygghet på arbeidsplassen skal være enkelt og lønnsomt, sier Aune.

 

Sett av over 40 000

I DN-intervjuet, definerte Ståle Kyllingstad HMS som "At folk skal være like friske når de går hjem fra jobb, som da de kom".

– Verre er det ikke. Vi må bli kvitt mystifiseringen rundt dette, understreket Kyllingstad – og viste til at han hadde mottatt rapporter på over 50 sider da en ansatt var misfornøyd med vernesko og vernehansker.

Videoen av Kyllingstad som hudfletter egen bransje ble forøvrig sett av over 40 000 samme dag som den ble lagt ut.

 

Tre kategorier

Vegard Aune i Skydda Norge deler IKM-sjefens oppfatning.

– Det er en farlig og unødvendig utvikling når man lager så omfattende rapporter at selv de enkleste grep blir omfattende og vanskelig. I de aller fleste tilfeller holder det å gjøre en risikoanalyse sammen med en ekspert, sammenholde resultatet med kravene i henhold til Arbeidsmiljøloven og gjøre en avtale med en god HMS-leverandør om levering av det som trengs. Eller aller helst fjerne risikoen, forklarer HMS-eksperten.

Aunes tips er å erkjenne at ikke alt HMS-arbeid relatert til verneustyr er livsviktig:

– I henhold til forskriftene opererer vi med tre kategorier, der 1 er enkle produkter – kun egnet til å beskytte mot mindre risiko, 2 er produkter som krever en form for tredjeparts godkjenning, men der bruken ikke er forbundet med stor helserisiko. Eksempelvis vernesko, hjelmer og hørselvern. I kategori 3 finner vi utstyr som er helt avgjørende for liv og helse. Dette kan være åndedrettsvern, fallsikring eller spesialprodukter (hansker) for håndtering av kjemikalier. Det sier seg selv at hvis du lager et system der disse kategoriene behandles likt, så sløser du med både tid og ressurser.

– Mitt råd er å jobbe tett med din verneutstyrsleverandør og bruk den kompetansen de besitter til å finne trygge løsninger for de ansatte og bedriften, avslutter Aune.

Se også www.skydda.no