Forside  »  Moderne Produksjon  »  Nyheter  »  SMAK 2017 inngår samarbeid med...

SMAK 2017 inngår samarbeid med Matsentralen

SMAK 2017 _Aubert-w

SMAK 2017 har inngått avtale med Matsentralen om at all emballert overskuddsmat fra messen vil bli stilt til rådighet for Matsentralen. Etter forrige SMAK-messe ble det overlevert 1255 kilo overskuddsmat. På bildet: Cristiano Aubert, daglig leder i Matsentralen. Foto: Monica Løvdahl

 

– Bærekraft og riktig ressursutnyttelse betyr mye for oss, og vi er derfor veldig glade for at vi har inngått et samarbeid med Matsentralen, sier prosjektleder Torill Engelberg i SMAK 2017.

– Vi er positive til dette samarbeidet både fordi det gir oss en betydelig mengde overskuddsmat vi kan re-distribuere, og fordi det er viktig for oss å være synlige på en messe som SMAK, sier daglig leder Cristiano Aubert i Matsentralen. – Jeg har god kjennskap til bransjen etter å ha jobbet over 25 år både i dagligvare og servicehandel, og ser frem til å treffe mange kjente. Messen gir også en utmerket anledning til å presentere Matsentralen til aktører som kanskje ikke kjenner så godt til oss og hva vi driver med.

 

Viktig bidrag

Aubert forteller at Matsentralen er en veldedig organisasjon som omfordeler overskuddsmat til vanskeligstilte.

– Vår rolle er todelt. Vi arbeider med å redusere matsvinnet som er et betydelig samfunnsproblem i Norge i dag, og vi bidrar på en måte som gjør at vanskeligstilte får tilgang til god og sunn mat. I 2016 vil vi omfordele drøyt 1000 tonn mat som utgjør over 2 millioner måltider.

 

– Blir det større eller mindre volumer av overskuddsmaten som re-distribueres?

– Det blir helt klart mer! I år har vi en vekst på 25 % i antall tonn vi mottar. Samtidig er potensialet langt større.

 

– Er det produkter Matsentralen gjerne skulle hatt mer av?

– Vi tar gjerne imot mer av det meste, og skulle gjerne hatt litt mer både av grønnsaker, kjøtt og fisk i tillegg til basisvarer som pasta, ris o.l.

 

– Hva betyr Matsentralens bidrag for mottakerne?

– Vi representerer et bidrag til vanskeligstilte – noe som er en stor og uensartet gruppe. Det er alt fra rusmisbrukere som lider av underernæring fordi de bruker pengene sine på annet enn mat, det er fattige barnefamilier som trenger støtte i hverdagen, psykisk syke og foreninger som arbeider med leksehjelp for barn og unge for å nevne noen. Spennet er bredt, men alle har det til felles at behovet er stort. Alt i alt regner vi med at vi har godt over 10 000 mennesker som får viktig og god næring gjennom denne ordningen, forteller Aubert.

 

– Er det rom for flere leverandører hos Matsentralen?

– Så absolutt. Jeg håper å møte flere nye under SMAK 2017, sier Cristiano Aubert.

 

Viktig møteplass

SMAK 2017 skal være en ledende møteplass i Norden for nettverksbygging, handel og verdiskapning.

– Vi samler hele bransjen fra lokalprodusenter til verdenskjente merkevareleverandører. Matsvinn er et tema bransjen er opptatt av og som også settes på agendaen på SMAK i februar 2017. Da er det viktig å ha med en aktør som Matsentralen som også representerer et viktig sosialt engasjement, sier Torill Engelberg, prosjektleder SMAK 2017.

SMAK arrangeres 7.–10. februar 2017

Se også https://messe.no/no/Smak

– Bærekraft og riktig ressursutnyttelse betyr mye for oss, og vi er derfor veldig glade for at vi har inngått et samarbeid med Matsentralen, sier prosjektleder Torill Engelberg i SMAK 2017.

– Vi er positive til dette samarbeidet både fordi det gir oss en betydelig mengde overskuddsmat vi kan re-distribuere, og fordi det er viktig for oss å være synlige på en messe som SMAK, sier daglig leder Cristiano Aubert i Matsentralen. – Jeg har god kjennskap til bransjen etter å ha jobbet over 25 år både i dagligvare og servicehandel, og ser frem til å treffe mange kjente. Messen gir også en utmerket anledning til å presentere Matsentralen til aktører som kanskje ikke kjenner så godt til oss og hva vi driver med.

 

Viktig bidrag

Aubert forteller at Matsentralen er en veldedig organisasjon som omfordeler overskuddsmat til vanskeligstilte.

– Vår rolle er todelt. Vi arbeider med å redusere matsvinnet som er et betydelig samfunnsproblem i Norge i dag, og vi bidrar på en måte som gjør at vanskeligstilte får tilgang til god og sunn mat. I 2016 vil vi omfordele drøyt 1000 tonn mat som utgjør over 2 millioner måltider.

 

– Blir det større eller mindre volumer av overskuddsmaten som re-distribueres?

– Det blir helt klart mer! I år har vi en vekst på 25 % i antall tonn vi mottar. Samtidig er potensialet langt større.

 

– Er det produkter Matsentralen gjerne skulle hatt mer av?

– Vi tar gjerne imot mer av det meste, og skulle gjerne hatt litt mer både av grønnsaker, kjøtt og fisk i tillegg til basisvarer som pasta, ris o.l.

 

– Hva betyr Matsentralens bidrag for mottakerne?

– Vi representerer et bidrag til vanskeligstilte – noe som er en stor og uensartet gruppe. Det er alt fra rusmisbrukere som lider av underernæring fordi de bruker pengene sine på annet enn mat, det er fattige barnefamilier som trenger støtte i hverdagen, psykisk syke og foreninger som arbeider med leksehjelp for barn og unge for å nevne noen. Spennet er bredt, men alle har det til felles at behovet er stort. Alt i alt regner vi med at vi har godt over 10 000 mennesker som får viktig og god næring gjennom denne ordningen, forteller Aubert.

 

– Er det rom for flere leverandører hos Matsentralen?

– Så absolutt. Jeg håper å møte flere nye under SMAK 2017, sier Cristiano Aubert.

 

Viktig møteplass

SMAK 2017 skal være en ledende møteplass i Norden for nettverksbygging, handel og verdiskapning.

– Vi samler hele bransjen fra lokalprodusenter til verdenskjente merkevareleverandører. Matsvinn er et tema bransjen er opptatt av og som også settes på agendaen på SMAK i februar 2017. Da er det viktig å ha med en aktør som Matsentralen som også representerer et viktig sosialt engasjement, sier Torill Engelberg, prosjektleder SMAK 2017.

SMAK arrangeres 7.–10. februar 2017

Se også https://messe.no/no/Smak