Forside  »  Moderne Produksjon  »  Logistikk  »  Truckbransjen løfter frem myke...

Truckbransjen løfter frem myke verdier på Logistik & Transport

Logistik & Transport_logo-w

På Logistik & Transport i Göteborg i november i år viser ledende truckleverandører frem intralogistikkløsninger og holder seminarer om Total Cost of Ownership (TCO), utdannelse og sikkerhet.

Fordi det finnes store besparings- og effektiviseringsmuligheter blir TCO et stadig hetere tema blant kjøpere av trucker og intralogistikkløsninger.

– Hvert tredje år er det stor truckutstilling på Logistik & Transport der produsenter og leverandører av trucker og materialhåndteringsløsninger stiller ut og viser frem sine produkter og tjenester, sier Torsten Eklund, Skandinavia-sjef i Unicarriers samt styremedlem i truckseksjonen innen bransjeorganisasjonen Maskinleverantörerna og talsperson for Maskinleverantörernas deltakelse på Logistik & Transport.

 

Fokus på myke verdier

2015 var Logistik & Transport et Truck-år, som kommer hvert tredje år.

– Det betyr at 2018 er neste gang trucker blir stilt ut i stort omfang, sier Eklund.

Men truckseksjonen innen Maskinleverantörerna velger å stille ut også nå i 2016, men denne gangen uten trucker i så stort omfang. I stedet blir det fokus på myke verdier som eksempelvis TCO, sikkerhet, utdannelse og intralogistikkløsninger.

– Først og fremst vil vi skape kontinuitet for våre kunder og medlemsbedrifter. Vi har et veldig nært og konstruktivt samarbeid med Logistik & Transport og Svenska Mässan som gir store verdier for oss og våre kunder. Vi er veldig glade for den sterke responsen og engasjementet vi får fra messens side, fortsetter Eklund.

I moderne bedrifter stilles det stadig høyere krav til effektiv flyt av varer og produkter.

– Et voksende antall bedrifter innen flere bransjer implementerer intralogistikksystemer som skaper kundenytte og totale kostnadsbesparelser, hvilket gir fordeler for både miljø og økonomi, slår Eklund fast.

 

En opplagt møteplass

På Logistik & Transport kommer truckleverandører til å vise frem smarte løsninger innen dette området. I tillegg kommer den seneste utviklingen innen truckbatterier å være i fokus.

– Vi ser en økende trend mot moderne batterier – for eksempel litium-ion-batterier, som enkelt kan pause-lades, hvilket leder til økt produktivitet og lavere kostnader. Batteriene er dessuten vedlikeholdsfrie, fremhever Eklund.

Med Svenska Mässan og Göteborg som base for Maskinleverantörernas utstillingsaktiviteter oppnår man i følge Eklund fordeler på flere plan.

– I Göteborg-området og øvrige vestre og søndre Sverige finnes det mange industrier og sentrallagre, forteller han. – Gjennom vår medvirkning på Logistik & Transport når vi viktige målgrupper i nærområdet, samtidig som de besøkende fra øvrige deler av Sverige og våre nordiske naboland kommer, avslutter han.

Truckprodusentenes deltakelse på Logistik & Transport i november innebærer at messen kommer til å syde av aktiviteter innen dette området. Det gjør messen og konferansen til en opplagt møteplass for innkjøpsansvarlige, logistikere, teknikere og truckførere.