Forside  »  Moderne Produksjon  »  Elektronikk  »  Nye funksjoner for Sercos-busskoblere

Nye funksjoner for Sercos-busskoblere

Phoenix_4565-w

Sercos-busskobler AXL F BK S3 for IP 20 I/O-systemet Axioline F fra Phoenix Contact har nå kommet i en ny variant.

Ved siden av firmwareutvidelser, blant annet Sercos Energy, og muligheten for tverrkommunikasjon samt oppbygging av opptil åtte forbindelser, fremstår nå også huset i ny design.

Med det nye huset kan Sercos-adressen tilordnes direkte ved installeringen ved hjelp av de integrerte dreiekodebryterne. Dermed går oppstarten raskere, og modulskiftet blir enkelt.

Installeringen av busskobleren er enda enklere, for ved de rekkeplasserbare F-I/O-modulene fra Axioline er en bussokkelmodul for lokalbusskommunikasjonen plassert under modulelektronikken.

I/O-stasjonen installeres nå enhetlig og plassbesparende i to trinn: Først plasseres samtlige bussokkelmoduler etter hverandre på DIN-skinnen og kobles til hverandre. Deretter monteres modulelektronikken på de forskjellige bussokkelmodulene.

Opptil 63 ytterligere F-moduler kan kobles til busskobleren, som oppfyller kravene i spesifikasjon V1.3. Dette kan være både digitale og analoge inn- og utganger, temperatursensorer og moduler for posisjonsregistrering. Selv ved Sercos-syklustider på min. 31,25 mikrosekunder sørger den interne Axioline-lokalbussyklustiden på kun noen få mikrosekunder for at prosessdataene alltid er oppdatert. Med de detaljerte diagnostikkmulighetene kan man ved hjelp av gratisprogrammet Startup+ kontrollere F-stasjonenes el-oppkobling allerede før oppstarten.

Se også www.phoenixcontact.no